Entre llengües

La cloenda del màster Construcció i Representació d’Identitats Culturals del curs 2011/2012 es presenta molt atractiva!!!